“Det er langt mellom venner” av Kolbein Falkeid

Det er langt mellom venn-er.
it is far between friend-PL

‘It is far between friends.’

Mellom venn-er stå-r mange bekjentskap-er
between friend-PL stand-PRS many acquaintance-PL

‘Between friends lie many acquaintances’

Og mye snakk
and much talk

‘and many conversations’

Venn-er ligge-r som små lys-ende stue-r
friend-PL lie-PRS like many light-PTCP cabin-PL

‘Friends are like little, bright cabins’

langt borte i fjell-mørke-t
far away in mountain.darkness-DET.DEF

‘far away in the mountain darkness.’

Du kan ikke ta feil av dem
you can not take wrong of them

’You cannot mistake them for anything else.’

Note: Bold script=metaphor-related words (‘som’ = metaphor flag)